سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧ EN

مدیران شرکت های تابعه


شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

مدیر عامل: حمید ایزدی
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (گاز)
سوابق کاری:
مدیر امور فنی نفت و گاز زاگرس جنوبی
مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی(هم اکنون)


شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

مدیرعامل: سعید ناصری پور
تحصیلات:
کارشناسی مهندسی پتروشیمی
کارشناس ارشد طراحی فرآیندهای نفت
سوابق کاری :
رئیس مهندسی فرآورش نفت و گاز غرب
رئیس مهندسی فرآورش شرکت نفت و گاز غرب
رئیس مهندسی نفت شرکت نفت و گاز غرب
مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب(هم اکنون)


شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

مدیر عامل: سید ابوالحسن محمدی
تحصیلات :
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
سوابق کاری:
مدیر عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
سرپرست منابع انسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
عضو کمیسیون مناقصات شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
رئیس اداره مهندسی نفت شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق (هم اکنون)

ریاست جمهوری
دفتر مقام معظم رهبری
شانا
شرکت ملی نفت
وزارت نفت
معرفی شرکت
آدرس ما روی نقشه
ارسال پیام کوتاه
مدیران و روسا
ارتباط مستقیم با مدیرعامل
روزنامه
rss
خانواده