سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
چهارشنبه ٠٢ آبان ١٣٩٧ EN

مدیران شرکت های تابعه


شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

مدیر عامل: حمید ایزدی
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (گاز)
سوابق کاری:
مدیر امور فنی نت و گاز زاگرس جنوبی
مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی(هم اکنون)


شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

مدیرعامل: سعید ناصری پور
تحصیلات:
کارشناسی مهندسی پتروشیمی
کارشناس ارشد طراحی فرآیندهای نفت
سوابق کاری :
رئیس مهندسی فرآورش نفت و گاز غرب
رئیس مهندسی فرآورش شرکت نفت و گاز غرب
رئیس مهندسی نفت شرکت نفت و گاز غرب
مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب(هم اکنون)


شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

سرپرست مدیریت عامل: احمد رجبی
تحصیلات :
لیسانس مهندسی شیمی (گاز)
سوابق کاری:
رئیس اداره مهندسی فرآورش نفت مرکزی
رئیس اداره مهندسی نفت شرکت نفت مناطق مرکزی
نماینده مدیر عامل در طرح تجدید ساختار شرکت ملی نفت ایران
مدیر امور فنی و عضو اصلی هیات مدیره و کمیسیون مناقصات
مدیر امور فنی نفت مرکزی(هم اکنون)
سرپرست شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق (هم اکنون)

ریاست جمهوری
دفتر مقام معظم رهبری
شانا
شرکت ملی نفت
وزارت نفت
معرفی شرکت
آدرس ما روی نقشه
ارسال پیام کوتاه
مدیران و روسا
ارتباط مستقیم با مدیرعامل
روزنامه
rss
خانواده