سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧ EN

رؤسای ستادی


بازرسی و حفاظت فنی

نام و نام خانوادگی: فرهاد جمیل زاده
سمت: رئیس بازرسی و حفاظت فنی
تحصیلات : لیسانس مهندسی شیمی
شماره تماس: 87522100-021


بهداشت, ایمنی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: علیرضا عیدک زاده
سمت: رئیس بهداشت, ایمنی و محیط زیست
تحصیلات : فوق لیسانس HSE
شماره تماس: 87522104-021


پژوهش و توسعه

نام و نام خانوادگی:سید عباس ضیائی
سمت:رئیس پژوهش و توسعه
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی نفت
شماره تماس: 87522500-021


حراست

نام و نام خانوادگی: حسین نیکی اکبری
سمت: رئیس حراست
تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت
شماره تماس: 87523200-021


امور حقوقی

نام و نام خانوادگی: عباس انصاری
سمت: رئیس امور حقوقی
تحصیلات : دکتری حقوق
شماره تماس: 87524500-021


روابط عمومی

نام و نام خانوادگی: رضا احمدزاده
سمت: رئیس روابط عمومی
تحصیلات : فوق لیسانس مهندسی صنایع
شماره تماس: 87523414-021


فناوری اطلاعات و ارتباطات

نام و نام خانوادگی: کوروش کاوه بیرجندی
سمت: رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات
تحصیلات : لیسانس شیمی
شماره تماس: 87522328-021


امور قراردادها

نام و نام خانوادگی: مهران خداپرست
سمت: رئیس امور قراردادها
تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت
شماره تماس: 87524430-021


مهندسی سیستمها و روشها

نام و نام خانوادگی: عبدالله سهرابی
سمت: رئیس مهندسی سیستمها و روشها
تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت دولتی
شماره تماس: 87522157-021

ریاست جمهوری
دفتر مقام معظم رهبری
شانا
شرکت ملی نفت
وزارت نفت
معرفی شرکت
آدرس ما روی نقشه
ارسال پیام کوتاه
مدیران و روسا
ارتباط مستقیم با مدیرعامل
روزنامه
rss
خانواده